Saapuminen ja ilmoittautuminen

Partaharju sijaitsee noin 7 km Pieksämäen keskustasta. Ajoreitti Pieksämäeltä Partaharjuun: Pieksämäen keskustasta ajetaan Varkauteen päin noin 2 km, josta käännytään vasempaan Partaharjun toimintakeskuksen viitoituksen mukaan. Mikkelin ja Jyväskylän suunnasta tulevat voivat ajaa Pieksämäen kaupungin ohi suoraan valtatie 23:n risteykseen (Pieksämäki Varkaus), ja kääntyä siitä vasempaan ja sitten oikealle viitoituksen mukaan. Varkaudesta valtatie 23:a ajettaessa käännytään ennen Pieksämäen kaupunkia oikealle.

Toivomme ryhmien olevan paikalla viimeistään klo 12.00. Lounas on klo 12.30. Lipunnosto on klo 14.30 urheilukentällä.

Saapuessanne Partaharjulle ajakaa suoraan omalle majoitusalueellenne PUROLAAN Ristikiventien ja Alavoutilan kautta. Majoittumisen jälkeen ryhmän vastaava ohjaaja tulee ilmoittamaan ryhmänsä leirinjohtaja Stella Björkholmille tai järjestelyvastaava Jukka Jylhälle. Palauta samalla osallistujaluettelo, josta löytyy kaikkien osallistujien syntymäajat. Mikäli ryhmänne saapuu huomattavasti aikaisemmin tai myöhemmin, on siitä hyvä ilmoittaa osoitteeseen jukka.jylha@nuorikirkko.fi.

Ruokailut ja ruokavaliot

Majoitusleirissä on Partaharjun keittiöltä ammattitaitoinen emäntä. Leirillä tarjotaan aamupala, kaksi pääateriaa sekä iltapala. Ilmoita mahdollisista erikoisruokavalioista etukäteen 5.6.2017 mennessä sähköpostilla: keittio.partaharju@nuorikirkko.fi. Ruokavaliot tarkennetaan kirjallisesti ilmoittautumisen yhteydessä.

Leirialueeseen tutustuminen

Ensimmäisenä päivänä ryhmät voivat tutustua omatoimisesti leirialueeseen leirikirjan keskiaukeamalla olevan kartan avulla. Tarkemmat ohjeet saa ilmoittautumisen yhteydessä.

Leirialueeseen on mahdollista tutustua myös mobiililaitteissa toimivan seppo.io-pelin avulla. Ohjeet löytyvät Partaharjun pääovella sijaitsevan karhupatsaan luota.

Leirin päätös

Leiri päättyy torstaina 22.6.2017. Aamulla leirialue siivotaan ja Jumiksen jälkeen on yhteinen leirin päätös ja matkaan lähettäminen on klo 11.50. Bussin voi tilata saapumaan pakkaamista varten klo 9.00 ja kotimatkalle pääsee lähtemään klo 12.00.

Viestintä

Leirin tapahtumista kerrotaan leirin aikana nettisivuilla aarre.jiipeenetti.fi ja Instagramissa. Kotijoukot voivat osallistua leiriin kuvien, videoiden ja joidenkin livestreamausten
kautta, joten nettisivu kannattaa ilmoittaa leiriläisten vanhemmille. Netin ja Instagramin kautta tapahtuvaa viestintää koordinoi Juha Kinanen, juha.kinanen@nuorikirkko.fi. Muut tiedotustiimin jäsenet ovat Stella Björkholm, Jukka Jylhä ja Pirjo Riipinen.

Leirillä olevien työntekijöiden keskinäistä yhteydenpitoa varten on perustettu ennen leiriä yhteinen WhatsApp ryhmä. Tämän matkapuhelinsovelluksen kautta voidaan välittömästi informoida koko leirialueella toimivaa työntekijäkuntaa sekä ajankohtaisista asioista että mahdollisista riskeistä tai onnettomuuksista. Lataa WhatsApp sovellus puhelimeesi ennen leiriä. Mikäli et pysty lataamaan sovellusta puhelimeesi, lähetä tieto asiasta viimeistään leirin alkaessa tekstiviestillä Jukka Jylhälle 0400 508 241.

Leiristä tehdään yleislehdistötiedote ainakin ennen leiriä ja tarvittaessa leirin aikana. Ryhmänohjaajat tai tiedottajat voivat ottaa yhteyttä leiritiedotukseen juttuvinkki ja muissa tiedotukseen liittyvissä asioissa. Mikäli haluatte näkyvyyttä omiin paikallisiin lehtiin, voidaan esimerkiksi digikuvia välittää oman alueenne sanomalehdille.

Ryhmänohjaajien palaverit eli leirikokoukset

Ryhmien ohjaajilla on ohjaajapalaveri päivittäin klo 22 ruokailukatoksessa hiljaisuuden alettua. Palaverissa käydään läpi kuulumiset, seuraavan päivän ohjelma sekä tiedotetaan muista leirin jutuista. Leiriläisille tullut posti jaetaan ohjaajapalaverissa.

Leiriparlamentti

Leirin asioista päätetään leirin aikana lasten muodostamassa leiriparlamentissa, jossa kutakin ryhmää (”pihaa”) edustaa yksi ryhmän valitsema lapsi. Puheenjohtajana toimivat ja asioita esittelevät Stella Björkholm ja Heikki Lehti.

Ryhmänohjaajien tehtävät

Ryhmänohjaajan tärkein tehtävä on oman ryhmän jatkuva hoito, valvonta, vastuu ja palvelu. Keskusleiri tarjoaa yhteisen ohjelman ja huollon. Ryhmänohjaaja on tärkeä lähikasvattaja ja huolehtija sekä ryhmän puolestapuhuja ja paikkojen varaaja tapahtumiin. Ryhmänohjaaja on merkittävä tekijä leirillä viihtymisessä. Tarkistathan, että ryhmässäsi on riittävästi ohjaajia tyttöjä ja poikia varten. Toki kehittänette omia ohjelmaosioita leirin vapaa ajalle ryhmällenne tai ryhmänne kanssa.

Ohjaajien ja isosten apua tarvitsemme leirillä myös yhteisissä asioissa. Näitä ovat muun muassa oman ryhmän ohjaaminen toimintapajoissa, emäntien avustaminen ruoan esillepanossa ja jakelussa sekä ruokailujen ja leirialueen valvonta. Ruokailujen avustusvuoroissa ryhmän isoset, ohjaajat ja/tai leiriläiset pääsevät vuorollaan emännän johdolla laittamaan ruokia esille, jakamaan ruokaa sekä huolehtimaan tiskilinjastosta.

Turvallisuusasiakirja

Jokainen seurakuntaryhmä laatii oman turvallisuusasiakirjan liitteineen, johon liitetään keskusleirin turvallisuusasiakirja. Jokaisen ryhmänohjaajan velvollisuus on tutustua etukäteen myös keskusleirin turvallisuusasiakirjaan ja sen liitteisiin. Asiakirja lähetetään työntekijälle sähköpostitse. Se tulee ottaa mukaan leirille painettuna kappaleena.

Vakuutukset ja ensiapu

Leiriläisille on otettu vakuutus tapaturmien varalta leirin ajaksi. Vakuutusta varten tarvitsemme leiriläisten syntymäajat. Matka-aikaa vakuutus ei vastaa.

Leirin päiväohjelma

Leirin päiväohjelman perusrunko löytyy omalta sivultaan. Siihen kannattaa tutustua etukäteen.

Ma, ti ja ke klo 18–19 on ryhmän omaa aikaa, jolloin ryhmällä on mahdollisuus oman harkinnan mukaiseen toimintaan. Tätä aikaa voi muun muassa käyttää teltan ja leirivarusteiden huoltoon, rakenteluun, tutustumiseen, pelailuun, leikkimielisiin haasteotteluihin ja uimiseen. Uiminen tapahtuu ryhmänjohtajan vastuulla ja ohjauksessa (uimaan mennään ryhmänä).

Leirivarusteiden huolto sisältää esim. makuupussin tuulettamisen, telttojen huoltamisen (narujen tarkistus, teltanpohjan kuivuuden tarkistus, tavaroiden järjestely, roskat pois, vaatteiden tarkistus ja kuivaus) sekä leirirakennelmien tekemisen (esim. yhteinen portti, ilmoitustaulu, ruokapussiteline, salko viirille).

Varaa mukaan pihapelejä ja muuta virikettä yhteiseen toimintaan.

Hyväntekijä -peli

Leirin aikana pelataan interaktiivista Hyväntekijä korttipeliä. Pelissä ideana on levittää hyvää mieltä ja tehdä pieniä, hyviä tekoja toinen toisemme iloksi. Jokainen työntekijä saa leirin alussa Hyväntekijä korttipakan. Pakassa on noin 40 korttia. Jokaisessa kortissa on oma tehtävä. Tehtävät nousevat seuraavista aihealueista: välittäminen, vuorovaikutus, kasvu, yhteys, yllätys ja luominen. Tehtävän suorittamisen jälkeen kortti annetaan yleensä eteenpäin siinä olevan ohjeistuksen mukaan.

Pelin aloitus

Ohjaaja aloittaa pelin laittamalla ”hyvän kiertämään” tekemällä itse ensin jossakin kortissa mainitun tehtävän jollekin toiselle. Ohjaaja voi käyttää pelin aloituksessa apuna myös apuohjaajia, jotka toimivat samalla tavalla. Tarkoituksena on laittaa mahdollisimman paljon kortteja liikkeelle heti leirin alkupuolella. Ohjaaja voi kortteja liikkeelle laittaessaan ottaa halutessaan huomioon leiriläisten vahvuuksia tai kehittämishaasteita ja valita juuri tietynlaisen kortin tietylle leiriläiselle (esimerkiksi ujompi leiriläinen voisi saada kortin, jossa häntä kehotetaan tutustumaan johonkin toiseen leiriläiseen).

Hyväntekijä peli toimii salatehtävän tavoin eli pieniä, hyviä tekoja pyritään tekemään toisille ilman suurempaa huomiota. Tästä on hyvä mainita leiriläisille korttia antaessa ja pyytää heitä toimimaan samalla tavalla, kun ovat tekemässä tehtävää ja antamassa korttia seuraavalle.

Pelin lopetus

Peli elää oman aikansa eli kortit kiertävät huomaamatta leiriläiseltä toiselle. Aarre leirillä pelattavassa Hyväntekijä -pelissä kortit jäävät lapsille eli niitä ei kerätä pelin päättyessä takaisin.

 

Tapaamisiin Aarre leirillä!

Stella Björkholm, leirinjohtaja
040 596 1686
stella.bjorkholm@evl.fi

Jukka Jylhä, järjestelyvastaava
0400 508 241
jukka.jylha@nuorikirkko.fi